Kuo galime tau padėti?

Creditea mokėjimo sąskaita ir debeto kortelė nemokamai visus metus

Creditea mokėjimo sąskaita ir debeto kortelė nemokamai visus metus

Creditea akcijos taisyklės ir sąlygos – pirmuosius 12 mėnesių nuo kortelės užsakymo dienos mokėjimo sąskaitos mėnesinis mokestis yra 0 €.

Kokia šios akcijos esmė?

Klientui, kuris pirmą kartą užsisako kortelę ir atsidaro mokėjimo sąskaitą, pirmuosius 12 mėnesių netaikysime mokėjimo sąskaitos mėnesinio mokesčio. Šią finansinę paslaugą IPF Digital AS (toliau – IPF) siūlys Lietuvos klientams akcijos laikotarpiu nuo 2023 02 01 iki 2023 03 31. Kiti mokesčiai bus taikomi pagal galiojantį mokėjimo paslaugų kainoraštį.

Detalesnę informaciją apie Creditea mokėjimo sąskaitos ir Creditea debetinės kortelės naudojimo sąlygas rasite čia. Jei reikia, pasikonsultuokite su mūsų klientų aptarnavimo skyriaus specialistu tel. 8 700 80020.

Praėjus 12 mėnesių, mokėjimo sąskaitai bus taikomas mėnesinis mokestis, nurodytas galiojančiame kainoraštyje, kurį rasite čia.

Kas turi teisę dalyvauti akcijoje?

Akcijoje turi teisę dalyvauti bet kuris asmuo, kuris akcijos laikotarpiu pirmą kartą atsidaro IPF mokėjimo sąskaitą ir užsisako Creditea debeto kortelę.

Ką reikia padaryti norint dalyvauti akcijoje?

Norėdami dalyvauti akcijoje, turite atsidaryti Creditea mokėjimo sąskaitą ir akcijos laikotarpiu užsisakyti Creditea debeto kortelę.

Kokią kitą teisinę informaciją turėtumėte žinoti?

Mes esame IPF Digital AS (Estijos elektroninių pinigų įstaiga, įregistruota Estijos komerciniame registre, registro kodas 11034137), o šios akcijos sąlygos yra akcijos dalyvio ir IPF sutartis. Esame įmonė, teikianti jums elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas Creditea programėlėje.

Norėdami dalyvauti akcijoje, privalote laikytis šių ir visų kitų sąlygų, taikomų mūsų teikiamoms elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugoms, ir sutinkate su šiomis sąlygomis.

Jei manome, kad jūs sukčiaujate arba elgiatės piktavališkai, savo nuožiūra galime imtis veiksmų, kuriuos laikome tinkamais šiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, galime atsisakyti atidaryti mokėjimo sąskaitą, galime uždaryti jūsų Creditea mokėjimo sąskaitą ir (arba) nutraukti su jumis sudarytą elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų sutartį.

Šias sąlygas galime keisti savo nuožiūra, apie tai pranešdami jums arba atnaujindami akcijos informaciją svetainėje www.creditea.com/lt.

Visi kilę ginčai, susiję su šia akcija, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Asmens duomenų tvarkymas

Dalyvio asmens duomenų valdytojas yra IPF. Jei turite klausimų ar abejonių dėl savo asmens duomenų, galite susisiekti su duomenų valdytoju naudodamiesi papildomoje informacijoje nurodytais kontaktiniais duomenimis arba siųsdami el. laišką duomenų apsaugos pareigūnui adresu privacy@ipfdigital.com.

IPF tvarko dalyvio asmens duomenis, įskaitant asmens kodą, vardą ir pavardę, šios akcijos organizavimo tikslais ir vadovaudamasi IPF privatumo pranešimu. Akcijos tikslais naudojami asmens duomenys bus saugomi laikantis Lietuvos teisės aktuose nustatytų saugojimo terminų. Dalyvaudami akcijoje taip pat sutinkate, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šios akcijos vykdymo tikslais ir vadovaujantis IPF privatumo pranešimu.

Jei naudojate Kredito liniją su Creditea debetine kortele, su kredito paslauga susijusių asmens duomenų valdytojas yra IPF Digital AS grupės įmonė IPF Digital Lietuva, UAB. Daugiau informacijos apie IPF Digital Lietuva, UAB duomenų tvarkymo veiklą ir jūsų teises rasite IPF Digital Lietuva, UAB privatumo pranešime.

Daugiau informacijos apie IPF duomenų tvarkymo operacijas ir jūsų teises rasite IPF privatumo pranešime.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus klausimams, nesusipratimams, skundams ir neaiškumams, susijusiems su akcija ar jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į IPF telefonu 8 700 80020 arba el. paštu info@creditea.lt. Informacijos apie akciją taip pat galite ieškoti mūsų interneto svetainėje www.creditea.com/lt pateiktais kontaktiniais duomenimis.