Kuo galime tau padėti?

Atgauk 2% nuo mokėjimų Creditea kortele

Atgauk 2% nuo mokėjimų Creditea kortele

Akcija ir prizas


Visiems Creditea klientams Lietuvoje, kurie naudoja Creditea debeto kortelę atsiskaityti už pirkinius Lietuvos Respublikoje nuo 2024 02 07 iki 2024 11 30 (toliau – Akcijos laikotarpis), siūlome dalinį pinigų grąžinimą (angl. cashback).

Akcijos laikotarpiu Akcijos dalyviams kas mėnesį bus grąžinama dalis pinigų (cashback) už įsigytus pirkinius, išmokant juos už praėjusį kalendorinį mėnesį įsigytus pirkinius.

Už Akcijos laikotarpiu kortele įsigytus pirkinius į Akcijos dalyvio Creditea mokėjimo sąskaitą bus pervesta 2,00 % (dviejų procentų) nuo pirkimo sumos pinigų grąžinimo suma (cashback), bet ne daugiau kaip 100,00 EUR (šimtas eurų ir 0 centų) per visą Akcijos laikotarpį.

Mokėjimai kortele, kuriems taikomas dalinis pinigų grąžinimas (cashback)

Norėdamas turėti teisę į pinigų grąžinimą (cashback), dalyvis privalo būti Lietuvos Respublikos gyventojas ir Akcijos laikotarpiu pirkti Lietuvos Respublikoje, naudodamasis jam išduota Creditea debetine kortele. Pinigų grąžinimas (cashback) netaikomas mokėjimams pardavėjams, turintiems šiuos prekybininkų kategorijos kodus (angl. Merchant Category Codes):

4829 Elektroniniai pinigų pervedimai, pinigų pervedimai

6010 Finansų įstaiga narė – rankinis pinigų išmokėjimas

6012 Finansų įstaiga narė – prekės ir paslaugos

6050 Pinigų ekvivalentai – finansų įstaiga narė

6051 Pinigų ekvivalentai – prekybininkas

6536 MoneySend valstybės viduje

6537 MoneySend tarp valstybių

6538 MoneySend finansavimas

6539 Finansavimo operacija (išskyrus MoneySend)

6540 Sąveikos taško (POI) finansavimo operacijos (išskyrus MoneySend)

7800 Vyriausybės valdoma loterija

7801 Vyriausybės licencijuoti kazino (internetinis lošimas)

7802 Vyriausybės licencijuotos žirgų ar šunų lenktynės

7995 Lošimo sandoriai, lažybos (sporto lažybos, lošimų automatai, socialinis lošimas; kai jie yra reguliuojami ir nepatenka į kitas Prekybininkų kategorijų kodų grupes)

9754 Lošimas: žirgų lenktynės, šunų lenktynės, valstybinės loterijos

Pinigų grąžinimo (cashback) suma ir paskirstymas

Pinigų grąžinimas (cashback), uždirbtas už pirkinius, apmokėtus Creditea debetine kortele Akcijos laikotarpiu, bus pervedamas į dalyvių Creditea mokėjimo sąskaitą iki kiekvieno mėnesio 15 d. už praėjusį kalendorinį mėnesį. Atsiimtas lėšas galima naudoti pagal Creditea mokėjimo sąskaitos sąlygas.

Kitos sąlygos

Mes esame IPF Digital AS (Estijos elektroninių pinigų įstaiga, įregistruota Estijos komerciniame registre, registracijos numeriu 11034137), o šios akcijos sąlygos yra akcijos dalyvio ir mūsų sutartis. Esame įmonė, siūlanti elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas mobiliojoje programėlėje Creditea.

IPF Digital AS elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas rasite čia.

Norėdamas pretenduoti į dalinį pinigų grąžinimą (cashback), akcijos dalyvis privalo laikytis šių Akcijos sąlygų ir visų kitų taikomų mūsų teikiamų elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų sąlygų, kurias galima rasti adresu: https://www.creditea.com/lt/teisiniai-dokumentai. Dalyvaudamas šioje akcijoje, akcijos dalyvis sutinka su minėtomis sąlygomis.

Jeigu manysime, kad Akcijos dalyvis užsiima sukčiavimu ar piktnaudžiavimu, pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, atsisakyti išmokėti uždirbtą dalinį pinigų grąžinimą (cashback), atšaukti jau išmokėtą grąžinamąją sumą, uždaryti Akcijos dalyvio mokėjimo sąskaitą Creditea ir (arba) nutraukti sudarytą elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų sutartį.

Šios Sąlygos skelbiamos lietuvių kalba, o bet koks Sąlygų vertimas pateikiamas tik patogumo dėlei. Tai reiškia, kad joks Sąlygų vertimas negali būti naudojamas jokiai teisei pagrįsti ir tik Sąlygų tekstas lietuvių kalba gali būti naudojamas bet kokiuose teisiniuose procesuose.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias Sąlygas, apie tai pranešdami Akcijos dalyviams arba atnaujindami svetainėje pateiktas Akcijos sąlygas, kurias galima rasti adresu https://www.creditea.com/lt/cashback

Šioms Akcijos sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o bet kokie ginčai, susiję su šiomis Akcijos sąlygomis, priklauso Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

Asmens duomenų tvarkymas

Dalyvio asmens duomenų valdytojas yra IPF Digital AS. Jeigu turite klausimų ar nuogąstavimų dėl savo asmens duomenų, galite susisiekti su duomenų valdytoju papildomoje informacijoje nurodytais kontaktiniais duomenimis arba parašyti duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu: privacy@ipfdigital.com.

IPF Digital AS tvarkys dalyvio asmens duomenis, įskaitant vardą ir pavardę, debeto kortelės ir operacijų duomenis, akcijos tikslais, kad galėtų atlikti grynųjų pinigų grąžinimą pagal šios akcijos sąlygas ir išsiųsti susijusią informaciją bei vadovaudamasi IPF Digital AS privatumo pranešimu. Akcijos tikslais naudojami asmens duomenys bus saugomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų saugojimo terminų.

Daugiau informacijos apie IPF Digital AS duomenų tvarkymo veiklą ir jūsų teises rasite IPF Digital AS privatumo pranešime.

Jei naudojatės kreditu su Creditea debetine kortele, su kredito paslauga susijusių asmens duomenų valdytojas yra IPF Digital AS grupės įmonė IPF Digital Lietuva, UAB. Daugiau informacijos apie IPF Digital Lietuva, UAB duomenų tvarkymo veiklą ir jūsų teises rasite IPF Digital Lietuva, UAB privatumo pranešime.

Papildoma informacija

Jeigu turite klausimų, skundų ar užklausų, susijusių su akcija ar jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę susisiekti su IPF Digital Lietuva adresu: Švitrigailos 11M, 03228, Vilnius, Lietuva, tel.: 8 700 80020 arba el. paštu: info@creditea.lt. Norėdami gauti informacijos apie akciją, taip pat galite naudotis mūsų interneto svetainėje www.creditea.lt pateiktais kontaktiniais duomenimis.