Vastutustundlik laenamine

Läbipaistvus igas meie tegevuses

IPF Digitali eesmärk on pakkuda läbipaistvat ja õiglast finantsteenust. Selle saavutamiseks turundame oma teenuseid mitte ainult seadusandluse, vaid ka heade tavade ja vastutustundliku laenamise põhimõtete järgi. Soovitame oma klientidel enne laenu võtmist hoolikalt läbi mõelda laenutaotlemisega kaasnevad kohustused.

Soovitame klientidel makseprobleemide ilmnemisel meiega ühendust võtta, et saaksime koos parimaid lahendusi leida. Nõustame kliente makseprobleemide korral, leiame kompromisse ja läheneme iga kliendi probleemile individuaalselt. Seetõttu pakume makseraskustes klientidele refinantseerimist ja maksepuhkust.

Usume, et kiire sekkumine makseprobleemide lahendamisse vähendab võlanõuete suurust viiviste ja menetlustasude osas. See omakorda tagab selle, et kliendi laenu saamise võimalused ei ole tulevikus limiteeritud.

Kuidas ära tunda vastutustundlikku laenajat?

Eetiline

Viib läbi eetilisi reklaami-ja turundustegevusi, tagades klientidele info jagamise maksimaalsel viisil. Tagab selle, et igal kliendil on võimalik oma rahaasju põhjalikult hinnata.

Vastutustundlik

Pakub ausaid ja läbipaistvaid teenuseid. Suhtleb kliendiga selgelt ja arusaadavalt ning kaitseb nende andmeid igal ajahetkel.

Läbipaistev

Tegeleb laenude tagasisaamisega vastutustundlikult ning väldib klientide krediidiajaloo mõjutamist negatiivses suunas. Teeb koostööd ainult usaldusväärsete ja regulatsioone järgivate ettevõtetega, kes tegelevad võlgade sissenõudmise.

Kliendikeskne

Võtab klientide kaebusi tõsiselt ja lahendab iga kliendi probleeme võimalikult kiiresti ning individuaalse lähenemisega.

IPF Digitali vastutustundliku laenamise põhimõtted

Kohtleme kliente alati lugupidavalt ning tegutseme avatult ja läbipaistvalt. IPF Digital ei diskrimineeri kedagi erinevate isikuomaduste alusel ja tagab, et kõik töötajad ja kliendiesindajad on koolitatud kliente teenindama kliendi parimates huvides.

  • Kõik teenustasud on avalikud ning nende kuvamisel kasutame lihtsaid selgitusi, et kõik kliendid mõistaksid meie teenuste eripärasid ja nendega seotud riske paremini.
  • Suhtume andmekaitsesse tõsiselt ja säilitame isikuandmeid turvaliselt. Meie kommunikatsiooni- ja turundusmaterjalid on tõesed, ausad ja läbipaistvad.
  • Suhtume kaebustesse väga tõsiselt ja töötame alati selle nimel, et kliendiga koostöös parimaid lahendusi leida. Kaebusi käsitletakse alati hoolikalt ning kooskõlas meie kaebuste esitamise sisereeglite ja kohalike seadustega.

Kuidas kaitsta ennast halbade laenuotsuste eest?

Enne laenu võtmist peaks iga inimene endalt küsima, kas ta vajab või soovib seda toodet või teenust, mida ta kavatseb laenuga osta. Kui see on tõesti vajalik ja siis kas see nõuab siiski laenu võtmist? Kui hammas valutab ja raha tagavara hetkel ei ole, võib hambaravi eest tasumiseks laenu võtmine olla mõistlik, sest probleemi süvenemisel võivad tulevased kulutused olla veelgi suuremad. Samuti on mõistlik mõte võtta laenu oma kodu ostmiseks või renoveerimiseks. Raha laenamine puhkuse eest tasumiseks või suurema teleri ostmiseks, ei pruugi aga olla mõistlik. Sel puhul tasub tõsiselt kaaluda, kuidas saaks nende kulutuste tarbeks igakuiselt raha koguma hakata.

Laenu võtmisel tasub küsida pakkumisi erinevatelt laenuandjatelt ning neid omavahel võrrelda. Parim viis laenude võrdlemiseks on vaadata KKM-i (krediidikulukuse määr) numbrit, mis näitab, kui kallis on laen sinu jaoks koos kõigi teenustasude ja intressimääradega.

Ära peida pead liiva alla, kui leiad end keerulisest olukorrast

Elu ei lähe alati plaanipäraselt ning kõik eesmärgid ei ole alati hästi saavutatavad. Kui laenu tagasimaksmine muutub keeruliseks, siis siit leiad mõned soovitused, kuidas edasi tegutseda:

  • Peaksite koheselt laenuandjaga ühendust võtma ja püüdma koos seda probleemi lahendada. Võite uurida võimalust võtta maksepuhkust, pikendada laenu tagasimakse perioodi, vähendada kuumakset või muud sarnast.
  • Abi saab ka võlanõustajatelt, kelle ülesanne on aidata inimesi ja peresid, kes on hädas võlgade tasumisega.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine on oluline, et laenuturg toimiks ausalt ja läbipaistvalt. See aitab vähendada riske, et inimestel tekikb laenu tagasimaksmisega raskusi. Siiski on oluline meeles pidada, et kuigi laenuleping on kahepoolne leping laenuandja ja laenuvõtja vahel, on laenu tagasimaksmise kohustus ja laenukoormus laenuvõtjal, mistõttu on alati oluline laenu võtmine hoolikalt läbi mõelda.

Meie klienditeenindus on sinu jaoks alati olemas

Meie professionaalsed klienditeenindajad on sind valmis alati aitama.

Kirjuta meile aadressil info@creditea.ee või võta ühendust telefoni teel helistades numbrile 611 9090.