Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on rahulolugarantii?

Mis on rahulolugarantii?

Rahulolugarantii võimaldab kliendil taganeda sõlmitud lepingust 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemiseks esitab klient krediidiandjale lepingust taganemise taotluse e-posti aadressil info@creditea.ee.

Taganemisavalduses peab olema märgitud kliendi nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise ja laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning kliendi digiallkiri. Lepingust taganemise jõustumiseks peab klient 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest tagastama kogu kliendile välja makstud krediidi põhiosa.

Kui klient ei tagasta kogu välja makstud põhiosa summat 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest, siis loetakse, et klient ei ole lepingust taganenud ning leping kehtib edasi.