CREDITEA 10% cashback kampaaniatingimused

Üldinfo:
1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Teeni 10% cashbacki kampaania” (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@ipfdigital.ee(edaspidi IPF).
Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
4. Kampaania kestab 01.09.2022 kuni 30.09.2022 (Kampaania periood).
5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
7. Cashback´i saamiseks peab osaleja omama või taotlema Creditea deebetkaarti Kampaania perioodil. Pakume cashback´i ehk iga Creditea deebetkaardiga nii füüsiliselt kui virtuaalselt tehtud ostult 10% (kümme protsenti), maksimaalselt 15 (viisteist) eurot ühe kliendi kohta, raha tagasi. Creditea deebetkaardiga tehtud kütuse ostude eest kantakse cashback kliendi Creditea-maksekontole hiljemalt 15.10.2022.
8. Cashback´i võib kasutada vastavalt elektroonilise raha- ja makseteenuse lepingu tingimustele.
9. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel creditea.ee.
10. Juhul kui me usume, et osaleja on osalenud pettuses või kuritarvitamises, jätame endale õiguse võtta oma äranägemise järgi selliseid meetmeid, mida peame antud olukorras vajalikuks. Näiteks keelduda teenitud cashback andmisest, tühistada juba tehtud makse, sulgeda kampaanias osaleja Creditea maksekonto ja/või lõpetada sõlmitud elektroonilise raha- ja makseteenuse leping.

Isikuandmete töötlemine

11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
12. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, deebetkaardi ja tehinguandmeid, Kampaania korraldamise eesmärgil, et maksta välja vastavalt Kampaania tingimustele Cashback’i, ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.
13. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel Creditea rakenduses või kontakteerudes meiega.
14. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo

15. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.