Korduma Kippuvad Küsimused

Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 1000€

Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 1000€

Üldinfo:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 1000€ ” (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 01.11.2023 kuni 30.11.2023.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. 1.) Kui sa ei ole IPF klient , siis kampaanias osalemiseks tuleb vastata reisisoovide uuringule, mis on saadavad Creditea kampaanialehel. Loosis osalemiseks peab osaleja jätma peale uuringule vastamist oma e-posti aadressi. Kasutame meile avaldatud e-posti aadressi turundusliku info edastamiseks, kliendil on õigus iga aeg sellest loobuda.

2.) Kui sa oled IPF klient või varem taotluse esitanud, siis tuleb loosis osalemiseks siseneda iseteenindusse ja vaadata oma krediidikonto limiiti (https://www.creditea.com/ee/apply/login?lang=et), kuid soovi korral võib vastata ka küsimustikule (https://www.research.net/r/JN9T5G9).

Kampaanias osalevad aadressil iseteenindusse sisenenud ja oma krediidikonto limiiti vaadanud isikud. Pane tähele, et uue taotluse korral suuname su järgnevalt krediiditaotluse lehele. Taotluse alustamisega on sul võimalus saada krediidipakkumine ning sõlmida krediidileping, selle tarbeks teeme eelnevalt Sinu kohta päringuid kolmandatesse registritesse. Taotluse lõpus kuvatakse Sinu personaalse pakkumise tingimused. Ära vajuta taotluse lõpus allkirjastamise nuppu kui Sa ei soovi sõlmida krediidilepingut või ära tee oma kontolt väljamakset, kui Sa ei soovi raha kasutusele võtta ning soovid osaleda ainult 1000€ loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja lepingut sõlmida ning raha kasutusele võtta.

Juhul, kui vaatad oma krediidikonto limiiti läbi Creditea mobiilirakenduse, siis on Sinu võiduvõimalus poole suurem ehk 1500€. See kehtib ka neile, kellel on Creditea mobiilirakendus juba olemas.

8. Kampaania auhinnaks on 1000€ või 1500€ puhtalt kätte.

9. IPF-il on õigus muuta Kampaaniareegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://creditea.ee/.

Auhinna jagamine:

10. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer).

11. IPF valib juhuslikkuse aluses Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja 03.12.2023.

12. IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt 06.12.2023.

13. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

14. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

15. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada hiljemalt 20.12.2023), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine:

16. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

17. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

18. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

19. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja oma õiguste kohta leiad IPF-iprivaatsusteatest.

20. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 21 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

21. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.

22. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.