Korduma Kippuvad Küsimused

Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 4 x 250€

Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 4 x 250€

Kampaania võitjad: Aleksandr B., Anastassia D., Kristina V. ja Helve J.

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 4 x 250€” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemiselehton https://www.creditea.com/ee/apply/login

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 02.10.2023 kuni 30.10.2023.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalevad aadressil https://www.creditea.com/ee/apply/login iseteenindusse sisenenud ja oma krediidikonto limiiti vaadanud isikud. Pane tähele, et krediidikonto limiidi tuvastamiseks on tarvis läbi teha krediidivõimelisuse hindamine, mida saad tehakrediiditaotluse lehel. Taotlusega alustamisel teeme enne krediidipakkumise tegemist eelnevalt Sinu kohta päringuid kolmandatesse registritesse.Taotluse lõpus kuvatakse Sinu personaalse pakkumise tingimused. Ära vajuta taotluse lõpus allkirjastamise nuppu kui Sa ei soovi sõlmida krediidilepingut või ära tee oma kontolt väljamakset, kui Sa ei soovi raha kasutusele võtta ning soovid osaleda ainult 4 x 250€ loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja lepingut sõlmida ning raha kasutusele võtta. Juhul, kui vaatad oma krediidikonto limiiti läbi Creditea mobiilirakenduse, siis on Sinu võiduvõimalus poole suurem. See kehtib ka neile, kellel on Creditea mobiilirakendus juba olemas.

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda iga nädal.

9. Kampaania auhinnaks on 4 x 250€ puhtalt kätte 02.10. – 31.10.2023 taotluse alustajate vahel.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.

Auhinna jagamine:

11. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer). Võitja loositakse väljaneljal oktoobri esmaspäeval (09.10; 16.10; 23.10 ja 30.10) ning võitjatega võetakse personaalselt ühendust. 

12. IPF võtab võitjatega ühendust osaleja poolt iseteeninduses viimati märgitud telefoni teel igal võidu esmaspäeval.

13. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (näiteks ei saa nädala jooksul võitjaga ühendust), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed:

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

16. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

17. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

18. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

19. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee.

20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.