Korduma Kippuvad Küsimused

Vaata oma krediidikonto jääki ja võida 3 x 300€

Vaata oma krediidikonto jääki ja võida 3 x 300€

Mai 2024

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 3 x 300€“ (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://www.creditea.com/ee/apply/login

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 01.05.2024 kuni 31.05.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalevad aadressil https://www.creditea.com/ee/apply/login iseteenindusse sisenenud ja oma krediidikonto vaba jääki vaadanud isikud. Ära tee oma kontolt väljamakset kui Sa ei soovi raha kasutusele võtta ja soovid osaleda ainult loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja raha kasutusele võtta.

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda ühe korra.

9. Kampaania raames loosime kolmel maikuu päeval välja 3 x 300€ kinkekaardid.

10.05.2024 – tanklaketi kinkekaart

20.05.2024 – ehituspoe kinkekaart

31.05.2024 – spordipoe kinkekaart

Võitja saab omal soovil valida kindla poe kinkekaardi.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.

Auhinna jagamine:

11. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer). Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

12. Kinkekaart saadetakse võitja e-postiaadressile.

13. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (näiteks ei saa nädala jooksul võitjaga ühendust), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed:

14. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

15. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

16. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

17. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

18. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee.

19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.