Korduma Kippuvad Küsimused

Tehes märtsis oma krediidikontolt väljamakse, kanname sulle 20 eurot tagasi

Tehes märtsis oma krediidikontolt väljamakse, kanname sulle 20 eurot tagasi

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Tehes märtsis oma krediidikontolt väljamakse, kanname sulle 20 eurot tagasi“ (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://www.creditea.com/ee/apply/login

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 25.03.2024 kuni 31.03.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Tegemist on personaliseeritud kampaaniaga. Kampaanias osalevad üksnes vastava teavituse (SMS-i või e-kirja) saanud kliendid, kellel on antud IPF Digital AS nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks sealhulgas e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite kaudu. Osalemiseks peab isik vahemikus 25.03.2024 - 31.03.2024 tegema väljamakse.

8. Kampaania raames kantakse kõigile ülalnimetatud väljamakse teinud klientidele 20 eurot tagasi.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.

Isikuandmed:

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

16. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

17. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

18. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

19. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee.

20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.