Korduma Kippuvad Küsimused

Tasume iga nädal kolme kliendi kevadvärskenduse kulud, 12x100€

Tasume iga nädal kolme kliendi kevadvärskenduse kulud, 12x100€

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Tasume iga nädal kolme kliendi kevadvärskenduse kulud, 12x100€“ (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://www.creditea.com/ee/apply/login

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 29.03.2024 kuni 28.04.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Tegemist on personaliseeritud kampaaniaga. Kampaanias osalevad üksnes vastava teavituse (SMS-i või e-kirja) saanud kliendid, kellel on antud IPF Digital AS nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks sealhulgas e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite kaudu.

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda ühe korra.

9. Kampaania raames loosime igal neljal neljapäeval (04.04; 11.04; 18.04; 25.04) 3 x 100€. Kampaanias võidab kokku 12 inimest oma Creditea krediidikontole 100€. Auhinnafond on kokku 1200€.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.

Auhinna jagamine:

11. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer). Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

12. Auhinna raha lisatakse võitja krediidikontole.

13. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (näiteks ei saa nädala jooksul võitjaga ühendust), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed:

14. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

15. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

16. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

17. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

18. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee.

19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.