Korduma Kippuvad Küsimused

Suveplaanide uuring - Vasta küsitlusele ja võida 100€

Suveplaanide uuring - Vasta küsitlusele ja võida 100€

Üldinfo

IPF Digital AS korraldab kampaania „Suveplaanide uuring - vasta küsitlusele ja võida 100€” (edaspidi Kampaania).

Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

Kampaania kestab 03.07.2023 kuni 17.07.2023.

Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

Kampaanias osalemiseks tuleb vastata suveplaanide uuringule, mis on saadavad Creditea Facebookis ja kodulehel. Loosis osalemiseks peab osaleja jätma peale uuringule vastamist oma e-posti aadressi.

Kampaania auhinnaks on 100€ puhtalt kätte.

IPF-il on õigus muuta Kampaaniareegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://creditea.ee/.

Auhinna jagamine

IPF valib juhuslikkuse aluses Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja 18.07.2023.

IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt 24.07.2023.

Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada hiljemalt 01.08.2023), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine

Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Kampaanias osalemisega annab osaleja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid (nimi, pangakonto) Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks).

Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja oma õiguste kohta leiad IPF-iprivaatsusteatest.

Võidusumma väljamaksmisega seotud andmed säilitatakse vastavalt kohalduvatele seadustele.

Lisainfo

Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.