Korduma Kippuvad Küsimused

Sisene Creditea iseteenindusse ja võida 5 x 200€

Sisene Creditea iseteenindusse ja võida 5 x 200€

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Vaata krediidikonto jääki ja võida 5 x 200€” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://www.creditea.com/ee/apply/login

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 06.07.2023 kuni 31.07.2023.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalevad aadressil https://www.creditea.com/ee/apply/login iseteenindusse sisenenud ja oma krediidikonto vaba jääki vaadanud isikud. Ära tee oma kontolt väljamakset kui Sa ei soovi raha kasutusele võtta ja soovid osaleda ainult loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja raha kasutusele võtta.

8. Kampaania loosis saavad lisahääle isikud, kes on saanud vastava teavituse (e-kirja või smsi teel) ning laevad alla Creditea mobiilirakenduse.

9. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.

10. IPF loosib 5 Kampaania võitjat, kes igaüks saab auhinnaks 200€ puhtalt kätte.

11. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.

Auhinna jagamine:

12. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast 5 võitjat.

13. IPF võtab võitjatega ühendust osalejate poolt iseteeninduses viimati märgitud telefoni teel hiljemalt 15.08.2023.

14. Auhinna raha kantakse võitjate pangakontole.

15. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 20.08.2023), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed:

16. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

17. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

18. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

19. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee.

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.