Korduma Kippuvad Küsimused

Räägi meile oma südamlik lugu ja võida 2x250 €

Räägi meile oma südamlik lugu ja võida 2x250 €

Üldinfo

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Räägi meile oma südamlik lugu ja võida 250 €” (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 04.12.2023 kuni 17.12.2023.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaaniast saab osa võtta MyHits Eesti Instagrami lehel.

Esimese nädala lõpus (10.12.2023) võidab üks õnnelik 250€. Loosis osalemise tingimuseks tuleb vastava postituse alla kommenteerida oma sõbrale midagi head või kirjutada, kuidas on sõber sulle abiks olnud (alternatiivne variant).

Teise nädala lõpus (17.12.2023) saab teine õnnelik võitja ise valida heategevusorganisatsiooni, kellele soovib 250€ annetada. Loosis osalemise tingimuseks tuleb vastava postituse alla kommenteerida enda soovitus heategevus organisatsioonist või sihtgrupist, kellele sooviksid võidu annetada.

8. Kampaania auhinnaks on 2x250€ puhtalt kätte.

9. Kampaania eesmärk on julgustada inimesi jagama positiivseid lugusid teistest inimestest või organisatsioonidest, kes on neid elus aidanud.

10. IPF-il on õigus muuta Kampaaniareegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://creditea.ee/.

Auhinna jagamine

11. Võitjad valitakse välja MyHits raadio poolt.

12. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

13. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

16. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

17. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

18. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja oma õiguste kohta leiad IPF-iprivaatsusteatest.

19. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 21 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.