Korduma Kippuvad Küsimused

Lihavõttepühadest kevadpühani intressivaba

Lihavõttepühadest kevadpühani intressivaba

Üldinfo:
1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Lihavõttepühadest kevapühani intressivabalt” (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@ipfdigital.ee (edaspidi IPF).
Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
4. Kampaania kestab 06.04.2023 kuni 09.04.2023 (Kampaania periood).
5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
7. Kampaanias osalevad isikud, kes sõlmivad vahemikus 06.04.23 – 09.04.23 krediidilepingu IPF Digital AS-iga aadressil https://www.creditea.com/ee.
8. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlminud ja väljamakse teinud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kuni 01.05.2023 intressivabalt.
9. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.com/ee.
10. Juhul kui me usume, et osaleja on osalenud pettuses või kuritarvitamises, jätame endale õiguse võtta oma äranägemise järgi selliseid meetmeid, mida peame antud olukorras vajalikuks. Näiteks tühistada juba tehtud makse, sulgeda kampaanias osaleja Creditea krediidikonto ja/või lõpetada sõlmitud elektroonilise raha- ja makseteenuse leping.

Isikuandmete töötlemine:

11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
12. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.
13. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel kontakteerudes meiega.
14. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo:

15. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.