Korduma Kippuvad Küsimused

Lae alla Creditea äpp, seo see enda krediidikontoga ning võid võita 500€

Lae alla Creditea äpp, seo see enda krediidikontoga ning võid võita 500€

Kampaania võitja: Saida J. (telefoninumbri viimased kolm numbrit: -250)

Õnnelik võitja teatas, et saab võiduga oma auto korda.

Tingimused:

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Ava Creditea äpis maksekonto ning võid võita 500€’’ (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 01.04.2024 kuni 30.04.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident

6. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalevad kõik kliendid, kes laevad ajavahemikul 01.04.2024 - 30.04.2024 alla Creditea mobiilirakenduse ning seovad selle oma krediidikontoga. Äpis palume Sul kinnitada oma telefoninumbri ja emailiaadressi.

8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel creditea.ee.

Auhinna jagamine:

9. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer).

10. IPF valib juhuslikkuse aluses Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja 05.05.2024.

11. IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt 12.05.2024.

12. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

13. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada hiljemalt 15.05.2024), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine:

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.

16. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

17. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates. 18. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

19. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 20 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel info@creditea.ee

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.