Korduma Kippuvad Küsimused

Jaga häid sõnu teistega ja võida 1000 €

Jaga häid sõnu teistega ja võida 1000 €

Üldinfo

1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Jaga häid sõnu teistega ja võida 1000 €” (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 01.12.2023 kuni 01.02.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaaniast saavad osa võtta kõik, kes külastavad Creditea kampaanialehte ja jagavad enda lugu mõnest heast inimesest, kes on neid isiklikult aidanud või positiivselt mõjutanud. Kampaanias osalemiseks tuleb jagada oma lugu ja täita ankeet, märkides oma nime, telefoninumbri, e-posti aadressi. Viimaseks tuleb anda nõusolek kampaania tingimuste ja isikuandmete töötlemiseks.

Osaleja võib küsitlust mitu korda täita ja esitada mitu lugu. Kampaaniast saab osa võtta kuni 19.01.2024.

8. Küsimustiku täitmisega nõustuvad Osalejad, et nende lugusid võidakse avaldada Creditea lehel, MyHits raadios ning samuti Creditea Eesti Facebooki ja Instagrami kanalites.

9. Kuni 22. jaanuarini 2024 valib IPF žürii Kampaania finalistid kõigi Kampaania reeglitele vastavate Kampaanias osalejate vahel.

10. Alates 22. jaanuarist 2024 kuni 31. jaanuarini 2024 kl 23:59 kampaanialehel … saab iga lehe külastaja hääletada ühe finalisti loo poolt. Kampaania võitja on see, kes kogub oma loole kõige rohkem hääli.

Kõigi hääletajate vahel loositakse välja 100€.

11. Kampaania võitjad kuulutatakse välja 01. veebruaril 2024.

12. Kampaania auhinnaks on 1000€ ja 100€ puhtalt kätte.

13. Kampaania eesmärk on julgustada inimesi jagama positiivseid lugusid teistest inimestest või organisatsioonidest, kes on neid elus aidanud.

14. IPF-il on õigus muuta Kampaaniareegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://creditea.ee/.

Auhinna jagamine

15. Ankeetküsitluses esitatud kontaktandmete alusel võtab IPF kampaania võitjaga ühendust 01. veebruaril 2024, et täpsustada võitja isikuandmeid ja pangakonto number.

16. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

17. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

18. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada hiljemalt 10.02.2024), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine

19. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

20. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

21. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

22. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja oma õiguste kohta leiad IPF-iprivaatsusteatest.

23. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 21 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo

24. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.

25. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.