Korduma Kippuvad Küsimused

30 päeva 0% intress

30 päeva 0% intress

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „30 päeva 0% intress” (edaspidi Kampaania).
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@ipfdigital.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on saanud vastavasisulise eripakkumise e-posti või SMS teavituse kaudu, esitanud laenutaotluse ja sõlminud Krediidikonto lepingu vahemikus 11.12.2023 kuni 07.01.2024.

5. Kampaania kestab 11.12.2023 kuni 07.01.2024.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes omasid 11.12.2023 seisuga IPF Digital AS-iga krediidilepingut.

7. Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 11.12.2023 kuni 07.01.2024 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga.

8. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlminud ja väljamakse teinud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kuni 30 päeva ehk 1 kuu intressivabalt. Intressivaba perioodi algus arvestatakse alates lepingu sõlmimise päevast.

*Intressi soodustuse arvestus aktiveeritakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale krediidikonto lepingu sõlmimist.

9. Kampaaniapakkumist saab üks isik kasutada ühe korra.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://www.creditea.ee.

11. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi, ei vasta kriteeriumitele või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus toodet mitte pakkuda.

Isikuandmete töötlemine:

12. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.

13. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.

14. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel Creditea rakenduses või kontakteerudes meiega.

15. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo:

16. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.

17. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.