Biežāk uzdotie jautājumi

Dalies ar savu labo vārdu stāstu un laimē 1000 EUR

Dalies ar savu labo vārdu stāstu un laimē 1000 EUR

Akcijas noteikumi

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:

SIA “IPF Digital Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija, (turpmāk tekstā – IPF).

2. AKCIJAS NOTEIKUMI:

2.1. Akcijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.

2.2. Akcija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.

2.3. Akcijas norises periods ir no 2023. gada 27. novembra līdz 2024. gada 31. janvārim (turpmāk tekstā – Akcijas periods).

2.4. Akcijas ietvaros tiks pasniegtas sekojošas balvas:

2.4.1. 1 (viena) naudas balva 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 eiro centi) apmērā, ko saņems Akcijas uzvarētājs;

2.4.2. 1 (viena) naudas balva 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) apmērā, ko saņems Akcijas uzvarētāja stāstā cildinātā persona.

2.4.3. 1 (viena) naudas balva 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) apmērā, ko saņems viens balsotājs.

2.5. Organizētājs neatbild par:

2.5.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

2.5.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;

2.5.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

2.6. Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dalībnieks veic negodprātīgas darbības ar nolūku krāpnieciskā veidā laimēt, organizētājam ir tiesības neizsniegt laimestu.

2.7. IPF ir tiesības mainīt Akcijas noteikumus vai priekšlaicīgi izbeigt Akciju pamatotu iemeslu dēļ (piemēram, ja tiek konstatēti būtiski Akcijas noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana), par to informējot akcijas lapā www.creditea.com/lv/labie-vardi.

3. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

3.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam Akcijas periodā no 2023. gada 27. novembra līdz 2024. gada 19. janvārim jāveic sekojošas darbības:

3.1.1 jādodas uz lapu www.creditea.com/lv/labie-vardi un jāaizpilda anketa, norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;

3.1.2. jāiesniedz savs labo vārdu stāsts par kādu, kas viņu dzīvē ir kaut ko mainījis uz labu. Stāstā aizliegts lietot necenzētu leksiku un cita veida izteiksmes līdzekļus, kas pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;

3.1.3. jāsniedz piekrišana akcijas noteikumiem un personas datu apstrādei.

3.2. Dalībnieks var aizpildīt aptauju vairākas reizes un iesniegt vairākus stāstus.

3.3. Aizpildot anketu, Dalībnieki piekrīt, ka viņu stāsti var tikt publicēti www.creditea.com/lv/labie-vardi lapā, kā arī Creditea Facebook, Instagram un TikTok profilos.

3.4. Līdz 2024. gada 22. janvārim IPF žūrija izvēlēsies Akcijas finālistus starp visiem Akcijas dalībniekiem, kuri atbilst Akcijas noteikumiem.

3.5. No 2024. gada 22. janvāra līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 23:59 akcijas lapā www.creditea.com/lv/labie-vardijebkurš lapas apmeklētājs varēs nobalsot par kādu no finālistu stāstiem. Balsu skaits nav ierobežots. Akcijas uzvarētājs būs tas, kurš savāks visvairāk balsu par savu stāstu. Balsotāju uzvarētājs tiks izvēlēts pēc nejaušības principa ar programmatūras palīdzību.

3.6. Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti 2024. gada 01. februārī.

4. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

4.1. Balstoties uz anketā iesniegto kontaktinformāciju, IPF 2024. gada 01. februārī sazināsies ar akcijas uzvarētāju, lai precizētu informāciju par laimētāja personas datiem un bankas konta numuru, tad sagatavos un e-pastā nosūtīs laimētājam apliecinājumu par balvas saņemšanu. Kā arī IPF precizēs laimētāja stāstā cildinātās personas kontaktinformāciju, lai sazinātos ar to par laimesta izsniegšanu.

4.2. Akcijas laimētājiem līdz 2024. gada 05. februārim apliecinājums ir jāparaksta un jāiesniedz akcijas organizētājam vienā no sekojošajiem veidiem:

4.2.1. iesniedzot parakstītu apliecinājuma orģinālu IPF biroja telpās, iepriekš piesakot tikšanos, zvanot uz tālruņa Nr. +371 23778866 vai rakstot uz e-pasta adresi info@creditea.lv.

4.2.2. parakstot apliecinājumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@creditea.lv.

4.3. Laimestu izmaksa tiks veikta ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad laimētājs iesniedzis IPF savus personas datus, bankas konta numuru un parakstītu apliecinājumu.

4.4. Laimesti netiks izsniegti kāda cita produkta, preces vai pakalpojuma veidā, kā arī netiks izmaksāti skaidrā naudā.

4.5. IPF apņemas veikt nodokļu apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

5.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par spēles norisi līdz 2024. gada 05. februārim, iesniedzot IPF birojā (Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija) rakstisku iesniegumu.

5.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

6. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

6.1. Akcijā nedrīkst piedalīties IPF un SIA “Fresh Media” darbinieki.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

7.1. Dalībnieka personas datu pārzinis ir IPF. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par jūsu personas datiem, varat sazināties ar pārzini, izmantojot 8.1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai sūtot e-pasta ziņojumu datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu privacy@ipfdigital.com.

7.2. IPF apstrādās dalībnieka personas datus, tostarp vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, bankas konta informāciju, Akcijas nolūkos un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu. Akcijas mērķiem izmantotie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 3 gadus pēc Akcijas beigām.

7.3. Piedaloties Akcijā, Jūs arī piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Akcijas mērķiem un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu.

7.4. IPF nosūtīs mārketinga paziņojumus un piedāvājumus, izmantojot e-pastu, SMS, zvanus un citus kanālus, tikai tad, ja dalībnieks būs tam piekritis. Piekrišana ir brīvprātīga, un dalībnieks jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu, sazinoties ar IPF. Paziņojumi, kas saistīti ar Akcijas sākumu, tiks paziņoti tikai personām, kuras ir devušas mārketinga piekrišanu IPF.

7.5. Papildinformāciju par IPF datu apstrādes darbībām un jūsu tiesībām skatiet IPF Paziņojumā par privātumu.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

8.1. Jebkuru jautājumu, pārpratumu, pretenziju vai pieprasījumu gadījumā saistībā ar Akciju vai Jūsu personas datu apstrādi Jums ir tiesības sazināties ar IPF, Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija pa tālruni +371 23778866 vai rakstot uz e-pasta adresi info@creditea.lv.

IPF Digital Latvia SIA

Ūnijas iela 8 K-6, Rīga, Latvija

E-pasts: info@creditea.lv

Tālrunis: +371 23778866

Darba laiks:

Darbadienas - 9.00 līdz 18.00

Sestdienas, svētdienas - brīvs

Pieteikumu izskatīšana 8.00 līdz 20.00

Mūsu kā atbildīga aizdevēja mērķis ir nodrošināt finanšu risinājumus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām. Mēs ievērojam stingras vadlīnijas, izskatot kredīta pieteikumus, lai noteiktu klienta spēju atmaksāt aizdevumu un izvairīties no finansiālām grūtībām. Mēs sniedzam skaidru un pārredzamu informāciju par saviem aizdevumu produktiem, lai klienti varētu pieņemt apzinātus lēmumus par savām finansēm. Mēs izskatām sūdzības ar pienācīgu rūpību un cieņu un vienmēr esam gatavi piedāvāt atmaksas plāna iespējas un sniegt noderīgus finanšu pratības materiālus.

SIA IPF Digital Latvia ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 10.04.2007 ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003913651. PVN maksātāja numurs: LV50003913651. 2016. gada novembrī saņēmām Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtu Licenci Nr.NK-2016-042. Creditea lietotnē ir pieejama kredītlīnija no 100 līdz 7000€ ar atmaksas termiņu 60 mēneši. Procenti tiek aprēķināti tikai par izmantoto kredītlīnijas daļu. Creditea minimālā GPL likme ir 19.86% / maksimālā GPL likme ir 51.98%. GPL aprēķins ir balstīts uz pieņēmumu, ka līguma sākumā tiek izņemts maksimālais kredītlīnijas limits, kas tiek atmaksāts vienādos maksājumos 12 mēnešu laikā. Piemērs: Aizņemoties kredītlīnijas summu 500 EUR apmērā un atmaksājot 12 mēnešu laika ar aizņēmuma likmi gadā 18.00%, gada procentu likme 20.09%, kopējā atmaksājamā summa pēc 12 mēnešiem ir 551.03 EUR.

Creditea lietotni, maksājuma kontu un debetkarti nodrošina IPF Digital AS, kas ir Igaunijā licencēta elektroniskās naudas iestāde. Kredītu nodrošina SIA IPF Digital Latvia. CREDITEA ir International Personal Finance preču zīme. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot aizdevuma nepieciešamību un iespējas to atmaksāt!

Creditea apdrošināšanu nodrošina starpnieks Digital Insurance OÜ. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji ir Compensa Life Vienna Insurance Group SE un Compensa Vienna Insurance Group, ADB Igaunijas filiāle ar zīmolu Seesam. Iepazīstieties ar darba zaudējuma apdrošināšanas noteikumiem un ienākumu apdrošināšanas noteikumiem un konsultējieties ar mūsu ekspertiem.

© Creditea 2024