Biežāk uzdotie jautājumi

Aprēķini savu limitu

Aprēķini savu limitu

Akcijas noteikumi

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:

1.1. SIA “IPF Digital Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija, (turpmāk tekstā – IPF).

2. AKCIJAS NOTEIKUMI:

2.1. Akcijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.

2.2. Akcija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.

2.3. Akcijas norises periods ir no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 20. novembra plkst.: 10:00 (turpmāk tekstā – Akcijas periods).

2.4. Akcijas ietvaros tiks izspēlētas 4 (četras) naudas balvas – katra 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā katram no četriem Akcijas perioda posmiem. Kopējais balvu fonds ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 eiro centi). Viens dalībnieks var laimēt tikai vienu naudas balvu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā.

2.5. Organizētājs neatbild par:

2.5.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

2.5.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;

2.5.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

2.6. Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dalībnieks veic negodprātīgas darbības ar nolūku krāpnieciskā veidā laimēt, organizētājam ir tiesības neizsniegt laimestu.

2.7. Aptaujas aizpildīšana nav uzskatāma par pieteikumu kredītlīnijas saņemšanai, un, aprēķinot iespējamā kredītlīnijas limita apmēru, netiek veikta dalībnieka pilnīga maksātspējas izvērtēšana atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī informācijas pieprasīšanas un pārbaude kredītinformācijas biroju un citās datubāzēs. Dalība akcijā un iespējamā kredītlīnijas limita aprēķins nekādā veidā negarantē IPF pakalpojumu pieejamību dalībniekam un kredītlīnijas vai aizdevuma limita apmēru, ja dalībnieks pieteiktos IPF kreditēšanas pakalpojumam.

3. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

3.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam Akcijas periodā līdz 2023. gada 20. novembra plkst.: 10:00 ir jādodas uz mājas lapu internetā www.creditea.com/lv/aprekini-savu-limitu un jāaizpilda aptauja, kur dalībnieks var uzzināt, kādu iespējamo kredītlīnijas limitu IPF varētu piedāvāt dalībniekam.

3.2. Lai piedalītos naudas balvas izlozē, jāaizpilda aptauja, norādot savu vārdu, uzvārdu, e‑pastu, telefona numuru, un jāsniedz piekrišana akcijas noteikumiem un personas datu apstrādei.

3.3. Balvu ieguvēji tiks izlozēti 2023. gada 30. oktobrī, 2023. gada 06. novembrī, 2023. gada 13. novembrī un 2023. gada 21. novembrī ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, starp iepriekšējās nedēļas Akcijas dalībniekiem.

3.4. Izlozē 2023. gada 30. oktobrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju līdz 2023. gada 30. oktobra plkst.: 09:59.

3.5. Izlozē 2023. gada 06. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 30. oktobra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 06. novembrim plkst.: 09:59.

3.6. Izlozē 2023. gada 13. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 06. novembra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 13. novembra plkst.: 09:59.

3.7. Izlozē 2023. gada 21. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 13. novembra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 20. novembra plkst.: 09:59.

3.8. Dalībnieks var aizpildīt aptauju vairākas reizes un pretendēt uz naudas balvu katrā izlozes datumā. Taču dalībnieks var iegūt balvu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā tikai vienu reizi.

4. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

4.1. Balstoties uz iesniegto kontaktinformāciju, IPF 2023. gada 30. oktobrī, 2023. gada 06. novembrī, 2023. gada 13. novembrī un 2023. gada 21. novembrī sazināsies ar iepriekšējās nedēļas laimētāju, lai precizētu informāciju par laimētāja personas datiem un bankas konta numuru, tad sagatavos un e-pastā nosūtīs laimētājam apliecinājumu par balvas saņemšanu.

4.2. 2023. gada 30. oktobrī, 2023. gada 06. novembrī, 2023. gada 13. novembrī un 2023. gada 21. novembrī uzvarētāji tiks paziņoti Creditea interneta mājas lapā www.creditea.com/lv/aprekini-savu-limitu.

4.3. Laimestu izmaksa tiks veikta ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, ka laimētājs iesniedzis IPF savus personas datus un bankas konta numuru.

4.4. Laimesti netiks izsniegti kāda cita produkta, preces vai pakalpojuma veidā, kā arī netiks izmaksāti skaidrā naudā.

4.5. IPF apņemas veikt nodokļu apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

5.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par spēles norisi līdz 2023. gada 20. novembrim, iesniedzot IPF birojā, Rīgā, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija, rakstisku iesniegumu vai elektroniski pa e-pastu uz info@creditea.lv.

5.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

6. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

6.1. Akcijā nedrīkst piedalīties IPF darbinieki.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

7.1. Dalībnieka personas datu pārzinis ir IPF. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par jūsu personas datiem, varat sazināties ar pārzini, izmantojot šajos noteikumos norādīto IPF kontaktinformāciju vai sūtot e-pasta ziņojumu datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu privacy@ipfdigital.com.

7.2. IPF apstrādās dalībnieka personas datus, tostarp vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, bankas konta informāciju, Akcijas nolūkos un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu. Akcijas mērķiem izmantotie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 3 gadus pēc Akcijas beigām.

7.3. Piedaloties Akcijā, Jūs arī piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Akcijas mērķiem un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu.

7.4. Paziņojumi, kas saistīti ar Akcijas sākumu, tiks paziņoti tikai personām, kuras IPF ir devušas mārketinga piekrišanu. Ja vēlaties mainīt šādus paziņojumus vai atteikties no tiem, varat to izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

7.5. Papildinformāciju par IPF datu apstrādes darbībām un jūsu tiesībām skatiet IPF Paziņojumā par privātumu.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

8.1. Jebkuru jautājumu, pārpratumu, pretenziju vai pieprasījumu gadījumā saistībā ar Akciju vai Jūsu personas datu apstrādi Jums ir tiesības sazināties ar IPF, Rīgā, Ūnijas iela 8 k-6, LV‑1084, Latvija, pa tālruni +371 23778866 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@creditea.lv.

IPF Digital Latvia SIA

Ūnijas iela 8 K-6, Rīga, Latvija

E-pasts: info@creditea.lv

Tālrunis: +371 23778866

Darba laiks:

Darbadienas - 9.00 līdz 18.00

Sestdienas, svētdienas - brīvs

Pieteikumu izskatīšana 8.00 līdz 20.00

Mūsu kā atbildīga aizdevēja mērķis ir nodrošināt finanšu risinājumus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām. Mēs ievērojam stingras vadlīnijas, izskatot kredīta pieteikumus, lai noteiktu klienta spēju atmaksāt aizdevumu un izvairīties no finansiālām grūtībām. Mēs sniedzam skaidru un pārredzamu informāciju par saviem aizdevumu produktiem, lai klienti varētu pieņemt apzinātus lēmumus par savām finansēm. Mēs izskatām sūdzības ar pienācīgu rūpību un cieņu un vienmēr esam gatavi piedāvāt atmaksas plāna iespējas un sniegt noderīgus finanšu pratības materiālus.

SIA IPF Digital Latvia ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 10.04.2007 ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003913651. PVN maksātāja numurs: LV50003913651. 2016. gada novembrī saņēmām Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtu Licenci Nr.NK-2016-042. Creditea lietotnē ir pieejama kredītlīnija no 100 līdz 7000€ ar atmaksas termiņu 60 mēneši. Procenti tiek aprēķināti tikai par izmantoto kredītlīnijas daļu. Creditea minimālā GPL likme ir 19.86% / maksimālā GPL likme ir 51.98%. GPL aprēķins ir balstīts uz pieņēmumu, ka līguma sākumā tiek izņemts maksimālais kredītlīnijas limits, kas tiek atmaksāts vienādos maksājumos 12 mēnešu laikā. Piemērs: Aizņemoties kredītlīnijas summu 500 EUR apmērā un atmaksājot 12 mēnešu laika ar aizņēmuma likmi gadā 18.00%, gada procentu likme 20.09%, kopējā atmaksājamā summa pēc 12 mēnešiem ir 551.03 EUR.

Creditea lietotni, maksājuma kontu un debetkarti nodrošina IPF Digital AS, kas ir Igaunijā licencēta elektroniskās naudas iestāde. Kredītu nodrošina SIA IPF Digital Latvia. CREDITEA ir International Personal Finance preču zīme. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot aizdevuma nepieciešamību un iespējas to atmaksāt!

Creditea apdrošināšanu nodrošina starpnieks Digital Insurance OÜ. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji ir Compensa Life Vienna Insurance Group SE un Compensa Vienna Insurance Group, ADB Igaunijas filiāle ar zīmolu Seesam. Iepazīstieties ar darba zaudējuma apdrošināšanas noteikumiem un ienākumu apdrošināšanas noteikumiem un konsultējieties ar mūsu ekspertiem.

© Creditea 2024