BSH Black Friday rahaloos

Kampaania võitja: Merilin (telefoni viimased numbrid -996). Palju õnne!

CREDITEA kampaaniatingimused – BSH Black Friday rahaloos 1000€

Üldinfo

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Võida 1000€ BSH Black Friday rahaloosis” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht asub siin
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaania kestab 23.11.2022 kuni 30.11.2022.
 3. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb täita loosi ankeet.
 6. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
 7. Kampaania auhinnaks on 1000€ puhtalt kätte.
 8. IPF-il on õigus muuta Kampaaniareegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel https://creditea.ee/.


Auhinna jagamine

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja.
 2. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt Kampaania veebilehel ankeedis sisestatud telefoni teel hiljemalt 15.12.2022.
 3. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.
 4. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.
 5. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 20.12.2022), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.


Isikuandmete töötlemine

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
 2. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, pangakonto andmeid, Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest. Kampaanias osaledes nõustud ka sellega, et sinu isikuandmeid töödeldakse Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele.
 3. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel Creditea rakenduses, iseteeninduses või kontakteerudes meiega.
 4. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.


Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6119090 või e-maili teel info@creditea.ee.
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.